Gebruiksvoorwaarden

Mits bronvermelding mag de informatie, verstrekt via de website, gebruikt worden.

Qivive heeft als doel om aan preventieve en ondersteunende gezondheidszorg te doen. Een herborist is echter geen arts. U dient een arts te raadplegen voor een juiste diagnose.

Vanwege hun krachtige werking is het raadzaam om voorzichtig met kruiden om te gaan. Gelieve uw arts op de hoogte te brengen indien u kruiden gebruikt.

We trachten u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van contra-indicaties en interacties van onze producten. Het is echter op eigen risico dat u deze gebruikt, alsook de aangeboden recepten.

Qivive sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, workshops, adviezen en producten.